Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Adventní věnec

Adventní koncert 2008

Na adventní koncert byla letos nadací pozvána skupina Spirituál kvintet, a tak zvláště zralejší posluchači mohli společně zavzpomínat na dobu totality, kdy nám „kvinteti“ svými songy i průvodním slovem vlévali naději, že se svobody dočkáme. Obzvlášť druhá část koncertu se odehrávala v tomto duchu. Nezapomeňme si svobody vážit, buďme za ni vděční a dobře využívejme možnosti a času, který nám Pán dává.

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na projekt SALVe – salesiánský areál líšeňské veřejnosti (dostavba střediska a přilehlá hřiště) nebo si koupili výrobky skautů, skautek či malované sklenice a přáníčka pani Burantové z domova důchodců. Čistý výtěžek z prodeje byl 7 733 Kč. Velký dík všem, kteří vyráběli a prodávali. Celkový výtěžek z doborvolného vstupného, šatny, dary jednotlivých dárců přijatých na koncertě a tržby za výrobky činil 62 009 Kč a bude určen na dostavbu střediska, která, když Pán dá, započne na jaře příštího roku.

Děkujeme také za ochotu zapůjčit židle vedení ZŠ Horníkova a vedoucí jídelny na ZŠ Novolíšeňská a školníkům za jejich čas. Děkujeme všem organizátorům, zvláště hlavnímu organizátorovi Ing. Markovi De Diana Boro. Také všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh koncertu – těm co stěhovali tam i zpět, osvětlovačům, ženám, které se postaraly o výborné občerstvení o přestávce, O.Františkovi za dodání vína, zaměstnancům střediska za všemožnou pomoc, za zapůjčení prostor střediska po celý den a v neposlední řadě všem obětavým šatnářkám, které zažily velký nápor. Není jednoduché uložit v malé šatně svršky téměř sedmi set posluchačů. Pokud se chcete podívat na fotografie z koncertu, nabízíme kromě naší fotogalerie také fotografie na webových stránkách střediska mládeže www.salesko.cz.

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0