Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Veni, Sancte Spiritus!

V neděli 19. května, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého bylo v Salesku živo. Třetí pouť ke cti Svatého Ducha se vydařila, stejně jako teplé slunečné počasí venku.

Při mši svaté v 10 hodin, kterou sloužil O. Jožka, byla tělocvična zcela zaplněna; na některé už nezbylo místo k sezení. Společné slavení mše svaté, radostná oslava třetí Božské osoby, k jejíž cti chceme postavit nový kostel v Líšni, byla vrcholem a pramenem požehnání celého svátečního dne. Zpěv scholy „Veni, Sancte Spiritus!“ (Přijď, Duchu Svatý!) vyjadřoval touhu nás všech, aby Duch Svatý přebýval v nás. Aby nám všem v Líšni i na celém světě pomohl k obrácení, k pravé víře a životu s Bohem. Panna Maria nás vybízí: „Ve společné modlitbě obraťme své ruce a prosme milujícího Otce ve Jménu Mého Syna o nejvzácnější dar, který vám nikdy neodmítne dát. Dar Ducha Svatého. Dovolte Duchu Svatému, ať vás zapálí ohněm živé víry a už nebudete jako fíkovník, na kterém se nic nerodí. Protože v Něm budete žít nový život a budete přinášet dobré a zdravé ovoce.“ (Dechtice, 15. 5. 2013).

Děti donesly v průvodu s obětními dary sedm červených růží před oltář na znamení našich díků za dary Ducha Svatého, které nám dává ke službě bratřím a sestrám. Oltář byl ozdobený také květy z přírody a připomínal nám bohatství a rozmanitost stvořitelské moudrosti Tvůrce - Ducha Svatého. Pod oltářem ležel základní kámen, který od září roku 2009, kdy jej požehnal papež Benedikt XVI., trpělivě čeká na své zabudování do základů nového kostela. Naše touha po novém kostele se promítla také do výtěžku sbírky při mši svaté v tělocvičně, kde se vybralo 20.667 Kč. Koláčový trh po mši svaté vynesl 4.960 Kč a domácí pivo mladých líšeňských otců 9.550 Kč. Jedna dárkyně darovala 2.000 Kč. O. František daroval ze sbírky v kostele částku 5.000 Kč. Celkem tedy přibyla na nový kostel částka 42.177 Kč. Všem dárcům děkujeme, ať Vám Pán bohatě odplatí.

Po mši svaté připravili děti z dramatického kroužku Saleska pod vedením Kristýny Jaškové divadelní představení Setkání u Aničky. Poselství, které z představení vyplynulo - navštěvovat nemocné a pomoci jim unést těžké chvíle, samotu a přinášet jim radost - bylo osvěžujícím povzbuzením pro všechny. Pro nemocnou Aničku zahráli kamarádi variace na známé pohádky. Vtipné dialogy rozesmály malé i velké diváky. Děkujeme mladým hercům a přejeme jim do budoucna hodně dobrých rolí.

Koláčový trh byl rychle ukončen, neboť zájem o koláčky byl opravdu veliký. Děkujeme všem, kteří donesli a věnovali svoje výrobky. Děkujeme za napečení velkého množství sladkých dobrot Elišce Urbanové. V klubu VeSPOD nás pak čekaly grilované klobásky a další dobroty, jejichž konzumaci nám zpříjemňovala hudba kapely Maté Vokaté. Děkujeme za jejich vynikající výkony jak instrumentální, tak vokální a těšíme se na další spolupráci. Radost z hudby dokázala uvolnit a navodit pěknou družnou atmosféru.

Ve 13 hodin jsme se opět sešli v tělocvičně, abychom se poklonili před vystavenou Nejsvětější svátostí a poděkovali modlitbou a zpěvem s O. Františkem a O. Vítkem za vše, co nám Pán dává. A také jsme prosili za pomoc a požehnání pro práci na přípravách stavby; za osvícení architektů, aby vyšel krásný návrh nového kostela.

Zakončením našeho slavení byl fotbalový zápas svobodných proti ženatým o putovní Svatodušní pohár na venkovním hřišti před Saleskem. V předzápase hráli chlapci z fotbalového kroužku Saleska pod vedením O. Milana Mihulce, který byl také rozhodčím všech zápasů. Po remíze 2:2 zvítězili červení nad žlutými při penaltových kopech a odnesli si zlaté medaile. Stříbrné medaile připadly žlutým a všichni se mohli posilnit sladkostmi na doplnění energie po náročném zápase.
V zápase svobodných proti ženatým zahájili svobodní slibně, když vstřelili první gól. „Ženáči“ se ovšem nechtěli nechat zahanbit, zmobilizovali své síly i fotbalový um a za bouřlivého povzbuzování svých drahých poloviček nakonec zvítězili 8:4. Svatodušní pohár tedy opět patří ženatým. Děkujeme trenérům obou mužstev, Pavlovi Pospíšilovi a Tomáši Hudcovi za vynikající organizaci a O. Milanovi Mihulcovi za náročnou službu rozhodčího.

Děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a síly; nachystali a uklízeli prostory v Salesku, nachystali občerstvení, napekli koláčky, uvařili pivo, grilovali klobásky, obsluhovali, fotili, umývali nádobí... Děkujeme za výzdobu, za zpěv schole a za jakoukoliv pomoc. Ať Vám všem Pán žehná a daruje svého Ducha. Bohu Díky!

za Nadaci pro radost
Helena Kohoutková

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0