Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Fotogalerie

Adventní koncert s Prague cello quartet
Tradiční adventní koncert, který uspořádala nadace dne 28. listopadu 2015 potěšil dárce na nový kostel unikátní hudbou čtyř mladých a vtipných violoncellistů z uskupení Prague cello quartet. Posluchače hudba různých žánrů v bravurním provedení těchto skvělých hudebních umělců nadchla tak, že aplaudovali ve stoje.
Přečtěte si celý článek ke koncertu: celý článek >>
Prohlédněte si fotografie z koncertu: do fotogalerie >>
Adventní koncert s TERPISCHORE DUO
V sobotu 29. listopadu 2014 v 17 h se konal v Salesku tradiční adventní koncert Nadace pro radost. A kdo má rád čisté jasné zvuky cimbálu a kytary, přišel si skutečně na své. TERPSICHORE DUO, Vladislav Bláha - kytara a Broňka Schoříková - cimbál a zpěv nezklamalo posluchače. Originální zvuková malba i repertoár se vymyká tradičním nástrojovým seskupením. Posluchače všech věkových kategorií nadchl atraktivní a dramatický způsob hudební komunikace v žánrově pestrých a zajímavých skladbách.

Přečtěte si celý článek ke koncertu: celý článek >>
Prohlédněte si fotografie z koncertu: do fotogalerie >>
Adventní koncert s Prague cello quartet
Kdo jste si udělali v sobotu 30. listopadu v podvečer před první nedělí adventní čas a navštívili jste adventní koncert Nadace pro radost, udělali jste dobře. Byl to jeden z nejzdařilejších koncertů, podle ohlasů účastníků dokonce nejlepší adventní koncert v historii nadace.
Přečtěte si celý článek ke koncertu: celý článek >>
Prohlédněte si fotografie z koncertu: do fotogalerie >>
Svatodušní pouť 2013 - mše svatá
Svatodušní pouť 2013 - kapela Maté Vokaté
Svatodušní pouť 2013 - fotbalový zápas
Svatodušní pouť v Líšni 2013
V neděli 19. května, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého bylo v Salesku živo. Třetí pouť ke cti Svatého Ducha se vydařila, stejně jako teplé slunečné počasí venku.
Při mši svaté v 10 hodin, kterou sloužil O. Jožka, byla tělocvična zcela zaplněna; na některé už nezbylo místo k sezení. Společné slavení mše svaté, radostná oslava třetí Božské osoby, k jejíž cti chceme postavit nový kostel v Líšni, byla vrcholem a pramenem požehnání celého svátečního dne. Zpěv scholy „Veni, Sancte Spiritus!“ (Přijď, Duchu Svatý!) vyjadřoval touhu nás všech, aby Duch Svatý přebýval v nás. Aby nám všem v Líšni i na celém světě pomohl k obrácení, k pravé víře a životu s Bohem.
Koláčový trh byl rychle ukončen, neboť zájem o koláčky byl opravdu veliký. Děkujeme všem, kteří donesli a věnovali svoje výrobky. Děkujeme za napečení velkého množství sladkých dobrot Elišce Urbanové. V klubu VeSPOD nás pak čekaly grilované klobásky a další dobroty, jejichž konzumaci nám zpříjemňovala hudba kapely Maté Vokaté.

Přečíst celý článek | Prohlédnout fotogalerii

Adventní koncert Vlasty Redla s kapelou
Adventní koncert k 20. výročí založení nadace, který se konal 8. prosince 2012 zahájila schola ze Saleska pod vedením Petry Švandové písní k poctě Panny Marie. Následoval projev předsedy správní rady Mgr. P. Františka Vavruši, ve kterém shrnul dvacetiletou nadační historii a poděkoval všem dárcům nadace za jejich velkorysou štědrost. Následoval hodinu a půl trvající koncert Vlasty Redla s jeho novou kapelou. Děkujeme všem, kteří přispěli na stavbu nového kostela v Líšni ať už formou koupi výrobků skautů a skautek, šperků maminek ze Saleska nebo přímo do pokladny nadace.
Prohlédněte si fotografie Richarda Boudy z koncertu >>


Svatodušní pouť v sídlišti Líšeň
Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásnému průběhu Svatodušní pouti v Salesku v Líšni v neděli 27. května. Děkujeme provinciálovi salesiánů P. Petru Vaculíkovi, že nám věnoval svůj drahocenný čas a přijel nás povzbudit v úsilí postavit v sídlišti Líšeň kostel zasvěcený Duchu Svatému. Společně s P. Vítem Dlapkou a P. Jožkou Mendelem sloužil slavnostní mši svatou v tělocvičně. Mohli jsme při ní obnovit dříve přijatou svátost biřmování a při odpolední adoraci a svátostném požehnání s P. Františkem Vavrušou se společně zasvětit Duchu Svatému. Závěrečné Te Deum bylo jásavým poděkováním Bohu za všechno, co nám z lásky dává.
Odpolední historicky první utkání o Svatodušní putovní pohár roku 2012 ženatých proti svobodným skončil vítězstvím ženatých 11:5. Úvod zápasu patřil svobodným, v prvních minutách zápasu vedli 2:0. Avšak mohutné povzbuzování žen a dětí a skandování:"Tatínci, do toho!" vykonalo své a svobodní utrpěli zdrcující porážku. Gratulujeme vítězům! Čest za statečný boj a umění prohrát patří našim svobodným, kterým přejeme, aby v příštím zápase v roce 2013, dá-li Pán, se na ně fotbalové štěstí více usmálo.
Velké poděkování patří Vám, kteří jste přispěli do nedělní farní sbírky na stavbu nového kostela. Ať Vám Pán odplatí Vaši štědrost. Vybralo se spolu s jednotlivými dary do pokladny nadace téměř 30 tis. Kč.
Prohlédněte si fotografie z poutního dne >>
Pavel Šporcl Adventní koncert Barokní housle Pavla Šporcla s komorním smyčcovým orchestrem Musici Moraviae
Adventní koncert Barokní housle Pavla Šporcla s komorním smyčcovým orchestrem Musici Moraviae, který se konal v sobotu 10. prosince 2011 v 17 hod. v prostorách Saleska v Brně-Líšni, se mimořádně vydařil.
Nadace děkuje všem, kteří přispěli finančně nebo dobrovolnou prací pro hladký průběh koncertu.

Přečtěte si celý článek o koncertu >>
Prohlédněte si fotografie Richarda Boudy >>
Hradištan Adventní koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
Adventní koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, konaný dne 4. prosince 2010, byl skutečným pohlazením po duši. Tělocvična byla využita do posledního místečka, přišlo odhadem 600-700 posluchačů.
Velké poděkování patří všem, kteří se obětovali, vstali brzo ráno, odmetli sníh před střediskem a také těm, kteří přišli pomoci se stěhováním židlí ze ZŠ Horníkova, chystáním prostoru a úklidem a stěhováním večer zpět. Děkujeme skautům, skautkám a paní Vilemíně Buranové z domova důchodců za krásné výrobky, jejichž prodejem získali a věnovali na stavbu střediska mládeže částku 9 321 Kč. Děkujeme také všem, kteří přispěli do pokladny dobrovolným darem na stavbu – projekt SALVe.
Slavnostní otevření projektu SALVE Slavnostní otevření projektu SALVE - 23. a 24. října 2010
Kdo jste byli na slavnostním otevření II. etapy stavby Saleska 23. a 24. října 2010, mohli jste zažít pěknou atmosféru, ve které se celá akce konala. Zde si můžete prohlédnout fotografie z otevření projektu SALVE.
Přečtěte si celou zprávu o otevření zde.
Skupina Fleret s Jarnilou Šulákovou Koncert Fleretu s Jarmilou Šulákovou - 21. listopadu 2009
Tradiční koncert nadace v závěru roku je malý dárkem a poděkováním pro všechny dárce, kteří podporují dílo Dona Boska v Brně-Líšni. Letos přišlo na koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulákovou kolem 400 posluchačů. Děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravami a úklidem po koncertě. Děkujeme skautům a skautkám za výrobky, z jejichž prodeje předali nadaci částku 5 421 Kč na stavbu střediska - projekt SALVe. Také všem dárcům, kteří přispěli na koncertě do pokladny nadace nebo poslali svůj dar na účet patří náš velký dík. Od poloviny listopadu k dnešnímu dni (2. prosince) tak přibyla na účtě nadace částka téměř 370 tis. Kč.
Spiritual Kvintet Koncert Spirituál Kvintetu - 29. listopadu 2008
Na adventní koncert byla letos nadací pozvána skupina Spirituál kvintet, a tak zvláště zralejší posluchači mohli společně zavzpomínat na dobu totality, kdy nám „kvinteti“ svými songy i průvodním slovem vlévali naději, že se svobody dočkáme. Obzvlášť druhá část koncertu se odehrávala v tomto duchu. celý článek >>
Koncert Hraďišťanu Koncert Hradišťanu - 17. listopadu 2007
V sobotu 17. listopadu 2007 v 19 hodin se konal v tělocvičně Salesiánského střediska mládeže na Kotlanově 13 koncert Hradišťanu s uměleckým vedocím Jiřím Pavlicou. Koncert byl poděkováním dárcům a příznivcům salesiánského díla v Líšni. Schola pod vedením Terezky Šlesingerové vystoupila nejen v úvodu, ale i během koncertu na přání kapely Hradišťan. Výherci fotosoutěže Radost byli na pódiu odměnění drobnými dárky.
Koncert skupiny Oboroh Koncert skupiny Oboroh - 20. května 2007
Východočeská folkrocková kapela OBOROH-trio představila na koncertě v zaplněné tělocvičně Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni také sedm písní z nového CD Nocí mořem.
Děkujeme všem, kteří přispěli darem na splátku dluhu za stavbu střediska mládeže a firmě AMCOBEX Information Technologier, s.r.o., která koncert sponzorovala.
Valid HTML 4.01 | CSS 2.0