Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Granty - archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Grant 2008
Program | Pravidla | Formulář | Výsledky

PROGRAM
NADACE PRO RADOST
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků NIF II
program Volný čas dětí a mládeže

Podporované oblasti
• Projekty pro děti a mládež, jejichž cílem je výchova k odpovědnému lidství (mezilidské vztahy, ochrana přírody, vzdělání, vztah k práci a umění, zachování lidových tradic…).
• Projekty pro volný čas dětí a mládeže, především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin, prevence kriminality mládeže – např. celoroční činnost, prázdninové tábory, sportovní akce, dětská odpoledne aj.
• Projekty pomáhající dětem a mladým lidem jakkoli postiženým.

Kdo může žádat o příspěvek:
Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví - poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:
Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, které mají prostředky z NIF, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva.

Podporované náklady:
Osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady, investiční náklady.

Délka projektu:
Maximálně 12 měsíců (např. červen/08 – květen/09), vyúčtování projektu je nutno předložit 1 měsíc po skončení projektu.

Částka k rozdělení celkem:
547 000 Kč
Maximální výše příspěvku:
50 000 Kč

Žádost o grant musí obsahovat:
• vyplněný čtyřstránkový formulář nadace - stáhnout
• popis projektu nepřesahující 2 strany A4
• kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČ
• výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (za rok 2007 nebo 2006)
• jedna organizace může podat pouze jeden projekt
Vše v jednom vyhotovení.

Uzávěrka: 31. března 2008
Adresa: Horníkova 34 a, 628 00 Brno
Kontakt:Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544 212 294, 732 981 261, e-mail: nadaproradost(zavinac)volny.cz
Valid HTML 4.01 | CSS 2.0