Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Granty - archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Grant 2009
Program | Pravidla | Formulář | Výsledky

PROGRAM
NADACE PRO RADOST
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků NIF II

Program: Volný čas dětí a mládeže

Podporované oblasti

  • Projekty pro děti a mládež, jejichž cílem je výchova k odpovědnému lidství (mezilidské vztahy, pomoc potřebným, ochrana přírody, vzdělání, vztah k práci a umění, zachování lidových tradic…).

  • Projekty pro volný čas dětí a mládeže, především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin, prevence kriminality mládeže  – např. celoroční  činnost,  prázdninové tábory, sportovní  akce, dětská odpoledne aj.

  • Projekty pomáhající dětem a mladým lidem jakkoli postiženým.

Kdo může žádat o příspěvek:

Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým  organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví -  poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:

Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, které mají prostředky z NIF, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva.

Podporované náklady:

Osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady, investiční náklady.

Délka projektu:

Maximálně 12 měsíců (např. červen/09 – květen/10), vyúčtování projektu je nutno předložit 1 měsíc po skončení projektu.

Částka k rozdělení celkem:    612 000 Kč

Maximální výše příspěvku:    50 000 Kč

Žádost o grant musí obsahovat:

  • vyplněný čtyřstránkový formulář nadace ke stažení zde

  • popis projektu nepřesahující 2 strany A4

  • kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČ

  • výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (rok 2008 nebo 2007). Vše v jednom vyhotovení.

  • jedna organizace může podat pouze jeden projekt

Uzávěrka: 31. března 2009


Adresa: Nadace pro radost, Horníkova 34 a, 628 00 Brno
Kontakt: Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544212294, 732981261
e-mail: nadaproradost(zavinac)volny.cz

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0