Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Granty - archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Grant 2010
Program | Pravidla | Formulář doc, pdf | Výsledky

PROGRAM
NADACE PRO RADOST
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků NIF II

Program: Volný čas dětí a mládeže ve věku 7 - 19 let

Podporované oblasti

  • • Projekty pro děti a mládež ve věku 7-19 let, jejichž cílem je výchova k odpovědnému lidství (mezilidské vztahy, pomoc potřebným, ochrana přírody, vzdělání, vztah k práci a umění…).
  • • Projekty pro volný čas dětí a mládeže ve věku 7-19 let, především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin, prevence kriminality mládeže – např. celoroční činnost, prázdninové tábory, sportovní akce, dětská odpoledne aj.

Kdo může žádat o příspěvek:
Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví - poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby). Jedna organizace může podat jen jeden projekt.

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:
Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, které mají prostředky z NIF, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva.

Podporované náklady:
Osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady, investiční náklady.

Délka projektu:
Maximálně 12 měsíců (např. červen/10 – květen/11), vyúčtování projektu je nutno předložit 1 měsíc po skončení projektu dle pokynů ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

Částka k rozdělení celkem:    378 000 Kč
Maximální výše příspěvku:    30 000 Kč

Žádost o grant musí obsahovat:

  • • vyplněný čtyřstránkový formulář nadace ke stažení zde (doc, pdf)
  • • popis projektu nepřesahující 2 strany A4
  • • kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČ
  • • výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (rok 2008 nebo 2009). Vše v jednom vyhotovení.
  • • jedna organizace může podat pouze jeden projekt

Uzávěrka: 1. března 2010 (rozhoduje razítko pošty s tímto datem)

Výsledky budou zveřejněny do konce dubna 2010 na stránkách nadace, příp. e-mailem žadatelům.

Adresa: Nadace pro radost, Horníkova 34 a, 628 00 Brno
Kontakt: Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544212294, 732981261
e-mail: nadaproradost(zavinac)volny.cz

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0