Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Granty - archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Grant 2014
Program | Pravidla | Formulář docx, pdf | Výsledky

PROGRAM
NADACE PRO RADOST
vyhlašuje otevřené výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků NIF

Program: Dětem pro radost

Podporované oblasti
Projekty pro volný čas dětí ve věku 3 - 7 let, jejichž cílem je výchova k hodnotám formou hry – Dětem pro radost.

Kdo může žádat o příspěvek:
Nadační příspěvek bude poskytnut nestátním neziskovým organizacím, jež jsou v souladu se zákonem řádně registrovány v ČR (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví - poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby).
Jedna organizace může podat jen jeden projekt.

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:
Příspěvky nebudou poskytovány fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, které mají prostředky z NIF, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva.

Podporované náklady:
Osobní náklady, materiálové náklady, nemateriálové náklady.

Délka projektu:
Maximálně 12 měsíců (např. červen/14 – květen/15), vyúčtování projektu je nutno předložit 1 měsíc po skončení projektu dle smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Částka k rozdělení celkem:60 000 Kč
Maximální výše příspěvku:10 000 Kč
Minimální výše příspěvku:3 000 Kč

Žádost o grant musí obsahovat:

  • vyplněný čtyřstránkový formulář nadace ke stažení zde (docx, pdf)
  • popis projektu nepřesahující 2 strany A4
  • prostou kopii statutu nebo stanov organizace, kopii dokladu o přidělení IČ
  • výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření žadatele za předchozí účetní období (rok 2012 nebo 2013). Vše v jednom vyhotovení.
  • jedna organizace může podat pouze jeden projekt

Uzávěrka: 31. března 2014 (rozhoduje razítko pošty s tímto datem)

Výsledky budou zveřejněny do konce května 2014 na stránkách nadace, příp. e-mailem žadatelům, pokud uvedou svoji e-mailovou adresu v žádosti.

Adresa: Nadace pro radost, Horníkova 34a, 628 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Helena Kohoutková, tel.: 544 212 294, 732 981 261
E-mail: nadaproradost(zavinac)volny.cz

Stáhnout grantový program ve formátu PDF .pdf 93 kB

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0