Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Slavnostní otevření střediska ve znamení radosti, vděčnosti a důvěry

Kdo jste byli na slavnostním otevření II. etapy stavby Saleska 23. a 24. října 2010, mohli jste zažít pěknou atmosféru, ve které se celá akce konala.

Slavnostní otevřeníV sobotu odpoledne bylo ve všech prostorách opravdu živo, neboť děti i dospělí měli možnost zakusit, jak to ve středisku vypadá při plném provozu. Navíc si mohli dospělí připít kalíškem dobrého vína na znamení radosti, že se dílo podařilo a ochutnat velké množství skvělých koláčků, řezů a jiných dobrot. O přestřižení pásky se postarali 1. náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský, starosta Líšně Mgr. Jiří Janištín a za všechny děti, kvůli kterým se stavělo to s trpělivostí a vytrvalostí zvládla Anička Kučerovská. No zkuste přestřihnout pásku levou rukou s nůžkami pro praváky.

Nová budova a hřištěOdpoledne nás navštívil také právě zvolený senátor Ing. Stanislav Juránek, který po přivítání nepohrdl partičkou kulečníku v klubu VeSPOD.
Oslava pokračovala divadelním představením našich zakládajících líšeňských animátorů, nyní již zasloužilých otců početných rodin. A že se jim představení Járy Cimrmana Vizionář opravdu skvěle povedlo dávali diváci bouřlivě najevo. Nechyběly ani květiny pro naše slavné herce.
Pěkný den uzavřela důstojnou tečkou skupina BETA VERZE koncertem v klubu VeSPOD.

Nedělní oslavu zahájil O. František Vavruša v tělocvičně před slavnou mší svatou. Vysvětlil nám význam názvu projektu SALVE, neboť se jedná o Salesiánský areál líšeňské veřejnosti a zároveň počáteční slova starobylé křesťanské modlitby Salve Regina – Zdrávas, Královno. Zdůraznil, že Panna Maria skutečně celé dílo chránila a nikdo se zde při stavbě vážně nezranil. Všichni jsme spontánně povstali a vzdali hold a poděkování Panně Marii touto modlitbou.
P. Petr VaculíkMši svatou celebroval O. Petr Vaculík, provinciál salesiánů, který pochválil termín otevření střediska, neboť po odsunutí z původního termínu připadl právě na misijní neděli. Ano, sídliště je misijním územím.
V promluvě na téma evangelního úryvku vysvětlil rozdíl mezi farizejem a celníkem v chrámu. Měli bychom se chránit postoje samospasitelnosti, kdy bychom se mohli mylně domnívat, že jsme si našimi dobrými skutky již nebe zasloužili a vlastně už Pána Boha nepotřebujeme. To, co člověk skutečně potřebuje, je být před Bohem v postoji dítěte.

Po mši svaté pak pronesl modlitbu požehnání a celý areál i s přilehlými hřišti řádně pokropil svěcenou vodou. Na památku jsme si mohli odnést obrázek Panny Marie Pomocnice křesťanů s modlitbou Zdrávas, Královno.
Nedělní slavnosti se zúčastnila také hlavní představená dcer Panny Marie Pomocnice, sr. Marie Tkadlecová. Kladně hodnotila, že termín požehnání připadá na 24. dne v měsíci, kdy se v salesiánské rodině vždy slaví Panna Maria, Pomocnice křesťanů. Nikdo z nás by termín lépe nevymyslel. Bohu díky!

A kolik celý projekt stál a kdo ho zaplatí? Dotace z EU je 35 mil. Kč, dalších asi 8,7 mil. Kč musí zajistit Nadace pro radost. Investorem stavby je Salesiánská provincie Praha. Dosud nadace uhradila na projekt SALVE 4 mil. Kč, další 2 mil. uhradíme do konce tohoto roku a zbývající část – necelé 3 mil. Kč v příštím roce. Děkujeme všem velkorysým dárcům, bez jejichž podpory by nebylo možné dluhy splatit.
Velké poděkování patří také O. Františkovi Vavrušovi, který nesl „tíhu dne a horko“ a je hlavním „tahounem“ celé stavby.
Děkujeme také všem, kteří se jakkoliv zasloužili o tak pěkný a zdárný průběh oslav.

Helena Kohoutková

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0